[[Impresor o copista]]: Administración, Arco de Santa María